13/06/2021

Đoàn kiểm tra công vụ của thành phố do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Đinh Mạnh Hùng